יום רביעי 18 ספטמבר 2019   כניסה למערכת
  

 מצגות- מבחן מסכם
 כותרתקטגוריהגודל 
אמצעים אומנותיים 2.79 MBהורדה
טכניקות באומנות 3.51 MBהורדה
מניעים 7.51 MBהורדה
 צילום בקומפוזיציה