יום חמישי 28 מאי 2020   כניסה למערכת  
  

 מצגות- מבחן מסכם
 כותרתקטגוריהגודל 
מניעים 7.51 MBהורדה
טכניקות באומנות 3.51 MBהורדה
אמצעים אומנותיים 2.79 MBהורדה
 צילום בקומפוזיציה
שחף מערכות מידע