יום שישי 21 יולי 2017   כניסה למערכת
  

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

 

8:15-9:00

ישיבות צוות והשתלמויות

הגעה+ תפילה

הגעה+ תפילה

הגעה+ תפילה

הגעה+ תפילה

 

9:00-10:15

 

שיעורים 1-4 + 30 דק' הפסקה לשיקול מורה החצים.

 

כיתה שלא לומדת "חצים" :

 9:00-9:45 שיעור 1

9:45-10:30 שיעור 2

10:30-11:00 הפסקה

11:00-11:45 שיעור 3

11:45-12:30 שיעור 4.

 

 

10:15-11:00

שיעור 2

(פותחים שבוע)

 

11:00-12:30

שיעורים 3-4

 

12:30-13:00

הפסקת צהריים+ מנחה

הפסקת צהריים

הפסקה (מקוצרת) עד 12:45

הפסקת צהריים

הפסקה (מקוצרת) עד 12:45

 

שיעורים 5-6

(הסעה בית ספרית)

שיעורים 5-6

(הסעה בית ספרית)

 

13:00-14:15

שיעורים 5-7 + 15 דק' הפסקה לשיקול המורה.

כיתה שלא לומדת "חצים":

13:00-13:45 שיעור 5

13:45-14:30 שיעור 6

14:30-14:45 הפסקה

14:45-15:30 שיעור 7

שיעורים 5-7 + 15 דק' הפסקה לשיקול המורה.

כיתה שלא לומדת "חצים":

13:00-13:45 שיעור 5

13:45-14:30 שיעור 6

14:30-14:45 הפסקה

14:45-15:30 שיעור 7

 

14:15-15:30

המשך לימודים כיתה יא

מגמת תיאטרון עיוני/מעשי יא-יב. (3/4 שעות)

 

15:30-16:15

שיעור 8

(הסעה בית ספרית)

שיעור 8

 (הסעה בית ספרית)

מעיינות + לימודי חט"ע (שיעורים 8-9) עד 17:30

(הסעה בית ספרית ב- 17:30)

 

16:15-18:30

פסגות + לימודי חטיבה עליונה (שיעורים 9-10-11)

(הסעה בית ספרית)

מגמת כמיה יא (2)