יום חמישי 21 פברואר 2019   כניסה למערכת
 חוזרים להורים ולתלמידות

 

 הוראת קבע

מערכת שעות יא' 

חוזר תשלומי הורים

 קישורים
  

  

    

           

      

 לוח מבחנים ואירועים מחצית א'

לוח מבחנים כיתה יא'

  


משימה לתרגיל חרום יום שני כב' שבט 1/2 

אתר למידה בחרום של מחוז דרום

אתר מנהל מדע וטכנולוגיה לשעת חרום

  

 

 

 
 למידה בחירום
 עדכון מהמשו"ב- נושאים ושיעורי בית