יום ראשון 24 ספטמבר 2017   כניסה למערכת
 חוזרים להורים ולתלמידות

 

 הוראת קבע

מערכת שעות כיתתית

חוזר תשלומי הורים

 קישורים
  

  

    

           

      

 לוח מבחנים ואירועים מחצית א'

  


משימה לתרגיל חרום יום שני כב' שבט 1/2 

אתר למידה בחרום של מחוז דרום

אתר מנהל מדע וטכנולוגיה לשעת חרום

  

 

 

 
 למידה בחירום

Mon, 19 Jun 2017 05:46:58 +0300

 עדכון מהמשו"ב- נושאים ושיעורי בית

Mon, 18 Sep 2017 06:00:00 +0300


נושא השיעור: יונה
ש.ב.: אין שעורי בית

Mon, 18 Sep 2017 06:00:00 +0300


נושא השיעור: זויות היקפיות
ש.ב.: אין שעורי בית

Sun, 17 Sep 2017 06:00:00 +0300


נושא השיעור: מדיניות הנאצים כלפי היהודים בתחילת המלחמה
ש.ב.: אין שעורי בית