שבת 25 נובמבר 2017   כניסה למערכת
  

  

  

 מסמכים
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
הרחבת עולם המספריםענבר ינאי 08/03/201329.50 KBהורדה
  

 מסמכים
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
קוים מקבילים- הוראותלתלמידענבר ינאיקוים מקבילים25/10/201214.95 KBהורדה
קוים מקבילים ענבר ינאיקוים מקבילים25/10/2012103.50 KBהורדה
  

 מסמכים
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
שיעור מתוקשב הפונקציה הריבועית- מערך שיעורענבר ינאימתמטיקה13/10/201227.50 KBהורדה
  

  

 מסמכים
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
עובדה ודעה מצגת אינטראקטיביתענבר ינאי 12/11/2012817.00 KBהורדה
עובדה ודעה הנחיות לתלמידותענבר ינאי 12/11/2012159.54 KBהורדה
  

 מסמכים
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
כתיבת טיעון- 'מסטיק מותר ללעוס'ענבר ינאי 06/11/2012155.46 KBהורדה
  

 מסמכים
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
ניבים- הנחיות לתלמידענבר ינאיהנחיות לתלמיד08/03/201329.50 KBהורדה
  

  

 מסמכים
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
מבוא לאנרגיהענבר ינאי 12/11/2012234.60 KBהורדה
גרעין התאענבר ינאי 12/11/2012200.50 KBהורדה
  

 מסמכים
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
אברוני התא- הוראות לתלמידותענבר ינאיאברוני התא25/10/201233.00 KBהורדה
  

 מסמכים
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
תורשה מנדלית - מצגתענבר ינאיתורשה מנדלית25/10/20122.97 MBהורדה
קובץ נלווה תורשה מנדליתענבר ינאיתורשה מנדלית25/10/2012183.50 KBהורדה
חוקי מנדל- עבודהענבר ינאיחוקי מנדל25/10/2012143.00 KBהורדה
  

  

 מסמכים
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
מהלך שיעור- לשאוף גבוה ספורטאים צעיריםענבר ינאימהלך שיעור26/10/201226.50 KBהורדה
  

 מסמכים
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
מצגת אינטראקטיבית יום כיפור וסכותענבר ינאייום כיפור וסכות25/10/2012646.18 KBהורדה
מהלך שיעור יום כיפור וסכותענבר ינאייום כיפור וסכות26/10/201222.00 KBהורדה
  

 מסמכים
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
מצגת אינטראקטיבית לתלמידענבר ינאימצגת25/10/2012506.29 KBהורדה
מהלך שיעור למורהענבר ינאימהלך שיעור26/10/201223.50 KBהורדה